Sức khỏe

Điều chỉnh tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

TPO - Trong Quyết định Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế do Bộ Y tế ban hành, dự kiến bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ dịch COVID-19 sẽ chủ yếu dựa trên số ca nhập viện, số ca thở ô xy, số ca tử vong và năng lực y tế của các địa phương.